Our awards

2004-EXPO-DEI-SAPORI

2004-EXPO-DEI-SAPORI

2008-MERANO-INTERNATIONAL

2008-MERANO-INTERNATIONAL

2009-GOLOSARIA

2009-GOLOSARIA

2009-INFINITI-BLU

2009-INFINITI-BLU

2012-ALMA-CASEUS

2012-ALMA-CASEUS

2013-World-Cheese-Award---BLUTUNT

2013-World-Cheese-Award

BLUTUNT

2013-World-Cheese-Award---TALEGGIO

2013-World-Cheese-Award

TALEGGIO

2014-ALMA-CASEUS

2014-ALMA-CASEUS

2014-CASEOART

2014-CASEOART

2014-GOURMARTE

2014-GOURMARTE

2015-GOURMARTE

2015-GOURMARTE

2015-INFINITI-BLU

2015-INFINITI-BLU